Zasmakuj w tradycji Spotkanie podsumowujące projekt współpracy pn. ,,Zasmakuj w Tradycji - Lubelski Szlak Kulinarny".

Spotkanie podsumowujące projekt współpracy pn. ,,Zasmakuj w Tradycji - Lubelski Szlak Kulinarny".

W dniu 12 grudnia 2022 roku w Restauracji Koncertowa w Lublinie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt współpracy pn. ,,Zasmakuj w Tradycji - Lubelski Szlak Kulinarny".

W dniu 12 grudnia 2022 roku w Restauracji Koncertowa w Lublinie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt współpracy pn. ,,Zasmakuj w Tradycji - Lubelski Szlak Kulinarny", który był współorganizowany przez : Lokalną Grupę Działania "Kraina wokół Lublina", Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupę Działania ,,Ziemia Biłgorajska", Lokalną Grupę Działania "Zapiecek", Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS. Na Lubelskim Szlaku Kulinarnym znajduje się 31 obiektów.

PROW
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn.: „ Zasmakuj w Tradycji-Lubelski Szlak Kulinarny ” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi