Zasmakuj w tradycji Pokazy Kulinarne w Obszy

Pokazy Kulinarne w Obszy

W dniu 25 sierpnia 2022 roku w Zagrodzie Roztocze w Obszy odbyły się pokazy kulinarne realizowane w ramach projektu współpracy "Zasmakuj w Tradycji - Lubelski Szlak Kulinarny".
PROW
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn.: „ Zasmakuj w Tradycji-Lubelski Szlak Kulinarny ” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi