Zasmakuj w tradycji Festiwal Zasmakuj w Tradycji

Festiwal Zasmakuj w Tradycji

W dniu 2 października 2022 roku w Bychawie odbył się Festiwal Zasmakuj w Tradycji w ramach Lubelskiego Szlaku Kulinarnego- ,,Zasmakuj w Tradycji".
PROW
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn.: „ Zasmakuj w Tradycji-Lubelski Szlak Kulinarny ” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi